Kontrola pristupa kao vrsta tehničke zaštite

Svrha kontrole pristupa je zaštita od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte ili dijelove objekata. Može biti mehanička (rampe), elektronička ili kombinirana, a što će se koristiti ovisi o ugroženosti objekta ili dijela objekta koji je potrebno zaštititi, pri čemu treba kontrolirati pristup i osoba i vozila. 

Ključevi nisu dovoljna zaštita

Kontrolirana distribucija ključeva ne može zadovoljiti potrebne sigurnosne standarde na razini na kojoj se to može postići elektroničkom zaštitom. Ključevi se mogu izgubiti ili ukrasti, i u takvoj je situaciji s aspekta sigurnosti potrebno zamijeniti sve cilindre i zaposlenima dati nove ključeve što je velik trošak. Čak se i veoma kvalitetni sigurnosni ključevi mogu kopirati i ne može se pouzdano znati tko sve može ući u štićeni prostor. Vlasnici ključeve mogu koristiti u bilo koje vrijeme te nije moguće evidentirati kada je tko koristio ključeve što je važno u slučaju neželjenih događaja u štićenom prostoru.

Identifikacijske kartice kontrole pristupa su jeftinije i lako ih je zamijeniti

Elektronski sustavi kontrole pristupa su značajno efikasniji. Ako se izgubi identifikacijska kartica kontrole pristupa moguće ju je jednostavno obrisati uz minimalan trošak nove kartice za konkretnog zaposlenika. Kartice je, ovisno o korištenoj tehnologiji, gotovo nemoguće kopirati, a ako netko i posjeduje sofisticiranu tehnologiju za kopiranje jednostavno se može ustanoviti je li ta kartica korištena. Za svakog korisnika i svaka vrata moguće je odrediti kada je pristup moguć, odnosno, primjerice,  zabraniti korištenje izvan radnog vremena. Ako se ustanovi da se u određenoj prostoriji nešto dogodilo, uvidom u evidenciju događaja (ulaza/izlaza) moguće je naknadno ustanoviti tko je i kada u tu prostoriju ulazio.

Široko područje primjene kontrole pristupa

Motivi uvođenja sustava kontrole pristupa su višestruki i vezuju se za zaštitne i upravljačke funkcije koje sustav omogućava. Važno je istaknuti da se kontrola pristupa podjednako primjenjuje na kontrolu pristupa pješaka kao i na kontrolu pristupa vozila i radnih strojeva, čime raste područje primjene te se povećava mogućnost optimizacije poslovnih procesa i povećanja razine sigurnosti.

Kontrola pristupa primjenjiva je u svim tipovima objekata

Kontrola pristupa koristi se u objektima različite veličine i namjene - od vrlo malih stambenih objekata do vrlo velikih industrijskih kompleksa. Posljedično, oprema dostupna na tržištu prilagođena je različitim aplikacijama i onima koji se ne bave profesionalno sustavima kontrole pristupa teško je odabrati adekvatne proizvode koji će svojim funkcijama zadovoljiti konkretne potrebe.

Odabir tehnologije ovisi o primjeni

Samostalni (standalone) sustav je ekonomično rješenje zamjene ključeva u kojem su kontroler i čitač u jednom uređaju, a upravlja se samo jednim vratima (izlaz za elektroprihvatnik). Kartice se programiraju na samom uređaju pomoću tipkovnice i/ili kartica. Zbog male cijene i jednostavnog instaliranja pogodan je za kontrolu pristupa u objekte manjeg rizika kao što su stambeni i manji poslovni objekti. Za razliku od samostalnih sustava, sustav kontrole pristupa povezan na računalo podrazumijeva se za kontrolu više vrata koji se sastoji od više komponenata i kojim se upravlja računalnim programom. Omogućava veću fleksibilnost i integraciju s drugim sustavima pa se povezani sustavi najviše koriste u poslovnim aplikacijama. Trenutačno najraširenija tehnologija identifikacije je identifikacija beskontaktnom karticom.

Ukoliko imate namjeru implementirati sustav kontrole pristupa i potrebna Vam je pomoć u rješavanju svih dilema vezanih za prepoznavanje problema koje je potrebno riješiti, definiranje bitnih funkcija sustava te odabir opreme kontaktirajte naš tim koji će Vam kreirati optimalno rješenje.

Kontaktirajte nas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.