Usluge

Prepoznavanje individualnih zahtjeva korisnika i pronalaženje optimalnog rješenja tehničke zaštite temelj je našeg djelovanja. Uvažavajući zakone, pravila struke i financijsku sposobnost korisnika, savjetujemo o načinu i realnim mogućnostima i potrebi zaštite objekta sve od izvida objekta, izrade procjene ugroženosti, projektiranja do ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite.

Protuprovala

Protuprovalne sustave koristimo za otkrivanje, dojavu i sprječavanje pokušaja provale u štićeni obje...

Želim ponudu

Vatrodojava

Sustavi za dojavu požara samostalno, bez prisustva čovjeka, služe za ranu detekciju dima ili vatre.

Želim ponudu

Videonadzor

Videonadzor je sustav koji omogućava vizualno praćenje štićenog prostora u realnom vremenu.

Želim ponudu

Detekcija plina

Sustav detekcije plina koristi se za rano otkrivanje prisustva štetnih i opasnih plinova i para.

Želim ponudu

Kontrola pristupa

Sustav kontrole pristupa koristi se za kontrolu kretanja osoba te zaštitu prostora od posebne važnos...

Želim ponudu

Evidencija radnog vremena

Elektronski sustav evidencije radnog vremena unaprijedit će poslovanje i olakšati poštivanje regulat...

Želim ponudu

Integracija sustava tehničke zaštite

U kompleksnim kriznim situacijama integracija sustava zaštite presudna je za sigurnost cijelog objek...

Želim ponudu

Alarmno ozvučenje

Kvalitetno alarmno ozvučenje temelj je brze i efikasne evakuacije, a može se spojiti s ambijentalnim...

Želim ponudu

Ozvučenje

Sustav ozvučenja koristimo za puštanje glazbe, obavještavanje, reklamiranje i uzbunjivanje.

Želim ponudu

SOS sustavi

SOS sustavi se koriste za upućivanje poziva u pomoć aktiviranjem tipkala pored kreveta ili u kupaoni...

Želim ponudu

Panik rasvjeta

Panik rasvjetom se osigurava siguran izlaz ljudi iz objekta adekvatnom rasvjetnom signalizacijom.

Želim ponudu

Parlafoni

Parlafonskim sustavima direktnom komunikacijom kontroliramo pristup objektima.

Želim ponudu

Parking rampe i barijere

Parkirnom rampom kao barijerom kontroliramo ulaz i izlaz na javnim i privatnim površinama.

Želim ponudu

Okretne barijere

Okretnim barijerama se selektiraju mjesta prolaska s visokim intenzitetom protoka ljudi.

Želim ponudu

Nadzor vozila

Sustav nadzora vozila koristi se za nadzor i upravljanje voznim parkom putem satelitskog praćenja.

Želim ponudu