Industrijski i proizvodni pogoni međusobno se razlikuju prema mnogobrojnim čimbenicima rizika pa se zaštiti svakog objekta treba pristupiti posebno i osmisliti je na temelju profesionalno izrađene prosudbe ugroženosti najvećih vrijednosti koje se štite, propisa kojima treba udovoljiti, specifičnih rizika i efikasnih mjera. Potrebno je odrediti karakteristike objekta (površina, je li riječ o jednom ili više objekata unutar perimetra, je li riječ o više dislociranih objekata), lokaciji (u ili izvan naselja) i poslovanja (što se proizvodi, s kakvim materijalima radi, način skladištenja proizvoda) na temelju kojih se odabire razina dojave požara, kvaliteta videonadzora, mogućnosti kontrole pristupa, zone protuprovalne zaštite perimetra, centralizacija i integracija sustava potrebna na objektu. Zbog velike građevinske vrijednosti industrijskih objekata i uglavnom visokog rizika od nastanka požara, posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od požara koja treba biti izvedena sukladno propisima i procjeni požarne opasnosti. Kvalitetan i redovito održavan sustav za dojavu požara svakako će se isplatiti jer osigurava brzu detekciju i brz početak gašenja, što značajno smanjuje stradavanje ljudi i materijalne štete. Centralizacija tehničke zaštite često se provodi već na razini samog industrijskog kompleksa uspostavljanjem nadzornih centara u kojima se prate događaji na svim sustavima tehničke zaštite, a po potrebi se alarmni događaji prosljeđuju još i vatrogasnim i zaštitarskim dojavnim centrima. Da bi se povećala pouzdanost sustava i postigla veća efikasnost operatera u nadzornom centru treba olakšati nadzor i upravljanje nad mnogobrojnim sustavima na objektu (dojava požara, videonadzor, kontrola pristupa, protuprovala) njihovom međusobnom integracijom. Mjere zaštite treba uklopiti u redovito poslovanje te djelatnike osposobiti za njihovo provođenje.

Reference

  • Tvornica Knauf Knin
  • Tvornica Bitumina Muć
  • Tvornica AD Plastik Solin, Makarska
  • Pogon za preradu gume i PET ambalaže Trilj
  • Pogon SMS Trilj
  • Pogon MILS Split
  • Poslovni centar Baumit
  • Dalmacijacement Upravna zgrada, Punionica vreća, Paletizacija TS 4 , TS 5
  • Pogon Adria karton
  • Štamparija Jafra Print